RØRLEGGERBEDRIFTENES OPPLÆRINGSKONTOR I ØSTFOLD

Vi er bindeleddet mellom videregående skole og rørleggerbedriftene.