Kurs svenneprøven

Innføring til svenneprøven

Her gir vi lærlingene innføring i svenneprøvens deler.

Teori:
Gjennomgang i dimmensjonering av sanitær- og varmeanlegg.
Lover og regelverk ,f.eks. Tek.10 og tekniske bestemmelser.

Tegning:
Løser tegneoppgaver av relevante anlegg som innebærer
føringsveier av forskjellige røranlegg.

Dokumentasjon:
Alle skjulte rørføringer skal dokumenteres med bilder
og KS skjemaer. Dette gir lærlingene en god forståelse
av viktigheten av god dokumentasjon.

Kontaktperson

Sverre Sandbraaten
Rørleggerbedriftenes opplæringskontor i Østfold

Telefon

Tlf: 91113070

Adresse

Bjørnstadmyra 7
1712 GRÅLUM
Østfold

E-Post

E-post: ostfold@nrl.no