vatrom-kurs

Våtromskurs

Dette er et kurs med avsluttende eksamen. Her får
du som lærling inngående forståelse i oppbyggingen
av vannskadeforebyggende løsninger i nye våtrom og
til rehabilitering av eksisterende. Videre får du 
forståelse av forskjellige typer membran, rørføringer
og plassering av sanitærutstyr.

Kontaktperson

Sverre Sandbraaten
Rørleggerbedriftenes opplæringskontor i Østfold

Telefon

Tlf: 91113070

Adresse

Bjørnstadmyra 7
1712 GRÅLUM
Østfold

E-Post

E-post: ostfold@nrl.no