OM ROØ

Rørleggerbedriftenes opplæringskontor i Østfold (ROØ) har som hovedformål å sørge for at lærlingene får en god opplæring, at de får inngående kunnskap til samtlige deler av rørleggerfaget med tanke på svenneprøven.

Til denne delen av oppplæringen benytter ROØ nettbasert teori undervisning som er utarbeidet av Rørentrepenørene i Norge (tidl.NRL) I tillegg gjennomfører ROØ samlinger med lærlingene, her blir det mer teoriundervisning med tegning og tegningssforståelse.

ROØ skal videre være bindeledd mellom videregående skole og rørleggerbedriftene.

ROØ ble etablert i 2009 etter ønske fra Rørentereprenørene i Østfold.
ROØ har medlemsbedrifter i hele Østfold og Follo.