Hvordan bli rørlegger

Rørleggerutdanningen er en kombinason av praksis og teori. Dette gjør utdanningen spennende og interessant gjennom hele løpet. De fire vanligste veiene fra ungdomsskole til svenneprøven i rørleggerfaget er illustrert nedenfor

Ungdomsskole
arrow arrow arrow arrow
Vg1
1år

Bygg & anlegg

Vg1
1år
Bygg & anlegg
Lærekontrakt Annen utdanning
arrow arrow arrow arrow
Vg 2
1 år
KEM
Lærekontrakt Praksis & teori 4 1/2 år i bedrift Lærekontrakt
arrow arrow arrow
Lærekontrakt Praksis & teori 3 1/2 år i berift Praksis & teori som voksen lærling i bedrift
arrow
Praksis & teori 2 1/2 år i bedrift
arrow arrow arrow arrow
Svenneprøven

Det vanligste er å gå to år på skolen; Bygg og anlegg i vg1 og Klima-Energi-Miljø (KEM) i Vg2. Deretter to og et halvt år i et rørleggerfirma. Dersom du har bestemt deg for å bli rørlegger, kan du søke om et annet løp for å komme raskere ut i praksis. Kontakt oss for mer informasjon

Videreutdanning

Hvilke etterutdanninger kan du ta?

Med svennebrev som rørlegger har du muligheter for etterutdanning. Her er noen av de formelle tekninske utdanningene:

les mer på Blirørlegger.no

Svennebrev som rørlegger
arrow arrow arrow arrow
Fagskole KEM med mesterutdanning Mesterutdanning Forkurs Forkurs
arrow arrow arrow arrow
Fagtekniker KEM Rørleggermester Ingeniør høyskole Universitetet
arrow arrow
Ingeniør (Bachelor) Sivilingeniør (Master)