Informasjons- og administrasjonssystem for fagutdanning (Ifag)

Dette programmet er godkjent av myndighetenes krav til gjennomgående
dokumentasjon av opplæringen fra videregående skole til svennebrev.

Programmet inneholder timeregistrering innen samtlige moduler i læreplan VG 3 bedrift.
Videre dekker Ifag teori i samtlige moduler som lærlingene har stor nytte av.

I tillegg ligger egenvurdering med vurderingskriterier til rette når lærlingene har oppnådd
tilstrekkelig med timer i de forskjellige arbeidsoppgaver. Faglig leder i bedriftene
har også tilgang til IFag som de også kan gi sin vurdering av lærlingenes
arbeidsoppgaver.

Alle samtaler, møter og kurs lagres i IFag.

Logg inn:
www.ifag.no